Vaak worden voorschriften telefonisch gevraagd. Dit willen we zo veel mogelijk vermijden.

Uw arts schrijft tijdens de consultatie een aantal voorschriften volgens de periode dat hij of zij u wil terugzien voor controle. Als uw voorschriften op zijn betekent dat dan ook we u graag willen terugzien op consultatie.

Voor het invullen van formulieren en attesten is doorgaans tijd en informatie nodig. We vragen om hiervoor op raadpleging te komen. Je huisarts mag enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid. Valse attesten of attesten met terugwerkende kracht zullen geweigerd worden.

Documenten die uw arts beloofd heeft kan u komen ophalen van 8 uur – 18.00.

 

 

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide