Home > Maak een afspraak

Door op afspraak te werken willen we wachttijden vermijden:

  • Bent u niet gekend in de praktijk, neem dan eerst telefonisch contact op (052/52.56.52).
  • Boek twee afspraken als u met twee personen wil komen. Als er geen opeenvolgende momenten meer vrij zijn, neem dan telefonisch contact op.
  • Per afspraak wordt 15 minuten voorzien. Vermeld zoveel mogelijk de reden van consultatie (doe dit zeker bij: pre-operatieve onderzoeken, uitstrijkje, verzekeringsonderzoek en reisadvies).
  • IndienĀ u meerdere problemen/klachten met de dokter wenst te bespreken, is het soms ook aan te raden om een langere afspraak te boeken. Dit kan enkelĀ na een telefonisch contact.

Er komen elke dag nieuwe plaatsen vrij, met als bedoeling zoveel als mogelijk de mensen te helpen die acuut ziek zijn.

Alle agendagegevens zijn vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor de artsen.

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide